Adatvédelem

Didaktikai anyag a látáshoz, Навигация по записям

Taneszközök az oktatási folyamatban A tanítási-tanulási folyamatban többnyire a tanítási órákon jelennek meg a taneszközök. Iskoláinkban a es évek végén az alábbiakkal találkozhatunk: A Schramm-féle felosztás első és második nemzedékének látási prizma egyaránt használjuk az alap- a középfokú és a felsőoktatásban, és minden valószínűség szerint ezek nélkülözhetetlen eszközök maradnak az oktatás minden szintjén.

A jó tankönyv motiváló hatású, megbízható ismereteket közvetít, egyszersmind vonzó, változatos és színes ismeretterjesztő jellegű. Modern közvetítőkre például számítógépre ugyan át lehet tenni a hagyományos taneszközök tartalmát, de nem valószínű, hogy a közeljövőben kiűzik ezeket az iskolákból.

(DOC) didaktika | Jurj Lucia - fashionterminal.hu

A gyerekek még jó ideig tankönyvekből fognak tanulni, hagyományos térképeket fognak használni. Valódi hóvirágon szemlélik meg a virág részeit, és szétszedik az emberi szem modelljét, hogy megismerjék annak felépítését, működését stb. A harmadik nemzedékbe tartozó audiovizuális eszközök megtalálhatók a legtöbb iskolában, természetesen ideális esetben valamilyen variációban minden tanteremben. Használatuk feltételezi az oktatás folyamatába illeszthető információhordozók meglétét.

Kezelésük egyszerű, közismert, vannak olyan készülékek, amelyek nagyobb teremben is jól hallhatók, de mód van kihangosításra is, és megvalósítható az egyetlen személynek közvetlenül való továbbítás is fejhallgatóval. Tartalmi és tanulásirányító információk közvetítésére egyaránt alkalmasak.

didaktikai anyag a látáshoz táblázat a látótávolság között

Eszközei lehetnek a szemléltetésnek az új ismeret nyújtása során, a beszédfejlesztésnek, a gyakorlásnak, az ellenőrzésnek, az önellenőrzésnek például archív történelmi hangfelvételek, műsorok, előadások rögzítése; anyanyelvi hanganyagok az idegen nyelvek tanításában jelzik a nyelvtudás szintjét stb. Készíthetnek saját felvételeket a diákok is, tanárok is például interjúk rögzítése valamilyen célból, kísérő zenei anyag összeállítása egy irodalmi témához.

Vannak kész hanganyagok különböző képességek fejlesztéséhez is például helyesírás. Egyes országokban — korábban nálunk is — iskolarádió-adások segítették az oktatást, ezek a műsorok kazettán is terjeszthetők.

Telefonos távoktatás is létrejöhet, például egy neves szakember, író, művész előzetes megbeszélés alapján bekapcsolódhat élőben is egy osztályban folyó tanítási-tanulási folyamatba.

Az írásvetítő használata terjedt el a legjobban, transzparensein bonyolult tananyagot, rendszereket, előadásokat jól áttekinthetővé, szemléletessé lehet tenni, lapozós fóliáival mozgássorokat, időben előrehaladó változásokat remekül lehet szemléltetni például: Magyarország területének változása a történelem során.

Rendkívül egyszerű információhordozót készíteni hozzá. A diavetítővel, a diasorokkal a tanulás irányítása is megoldható például előre eltervezett sorrendbe rakott képek, szövegek stb.

A némafilmekkel jól megoldható például a mozgások, a változások tökéletes bemutatása például a gőzgép működése.

Napjainkban már nincsenek külön néma- és külön hangosfilmvetítők. Idetartozik a mikrofilmolvasó is, amellyel a mikrofilmeken tárolt információk hozzáférhetők. Egyszerre két csatornán nyújtják az információt egymást kiegészítve, teljesebbé téve a valóság megismerését. Felhasználásuk lehetőségei végtelenek: a valóság hű bemutatása, a változások tökéletes szemléltetése például a gőzgép működésea múlt felelevenítése, a jövő elképzeltetése, esztétikai élmények nyújtása, motiválás, problémák felvetése például egy konfliktus bemutatása stb.

didaktikai anyag a látáshoz látás éter

Speciálisan az oktatás céljára készült oktatófilmeken kívül a pedagógusok, a tanulók saját maguk is készíthetnek felvételeket, bárhonnan rögzíthetnek, szükség szerint összevághatnak anyagokat, amelyek jól beilleszthetők az oktatási folyamatba. Minden didaktikai anyag a látáshoz feladat megvalósításához felhasználhatók.

Külföldön és didaktikai anyag a látáshoz is számos műsor készül az iskolai oktatáshoz nálunk korábban Iskolatelevízió, manapság korrepetáló, felvételi előkészítő adás, nyelvoktató sorozatok stb.

Vannak országok, ahol a televízió segítségével megvalósították a nyitott egyetemet elsőnek Anglia benadásait az egész országban nézhették, feladatokat, szakirodalmat kaptak az érdeklődők, számot adhattak folyamatosan az eredményeikről, majd a személyes vizsgán az elsajátított tudás alapján diplomát is szerezhettek azok, akik komolyan véve a lehetőséget, tanulni akartak. A tanulás irányítására, a programozott oktatás elveinek megvalósítására alkalmas taneszközök az oktatógépek, a vizsgáztatógépek, a programozott tankönyvek, a didaktikai anyag a látáshoz, elsősorban az egyéni tanulás eszközei.

A tanulásra előkészített tananyag, a program oktatógépen, nyomtatott tankönyvben, számítógépen jut el a tanulókhoz, biztosítva a visszacsatolást az előrehaladáshoz. A számítógép kétféle módon jelent meg az oktatásban.

A számítógéppel szervezett didaktikai anyag a látáshoz CMI — Computer Managed Instruction során a tanulók nincsenek közvetlen kapcsolatban a számítógéppel, a számítógéprendszerrel. A számítógép ebben az esetben oktatandó tananyagot nem tárol, viszont tárolja a tanulók eredményeit, elsajátított ismereteit, segíti a tanulásban való előrehaladás menetének, módszerének kiválasztását stb.

Ismerünk: begyakorló programokat bizonyos jártasságok, készségek gyakorlását segítik, állandóan visszajeleznek, megerősítik a helyes megoldást, értékelik a teljesítményt ; új ismeretet közlő, tanító programokat; problémamegoldó felfedeztető programokat adott a probléma, a tanuló önállóan próbálkozik, ehhez adatokat, kiegészítő információkat kaphat az adatbankként is működő számítógéptől ; szimulációs programokat a valóság mesterségesen előállított másának segítségével lehet különböző műveleteket elsajátítani; például pilóták felkészítéséhez használják, lehet drága vagy közvetlen megfigyelést kizáró jelenségeket — például atomrobbanás — is bemutatni segítségükkel, kísérletek végzésére is alkalmas ; játékprogramokat például a koncentrálóképesség fejlesztésére, motiválás céljára felhasználhatók az oktatás során is.

A sokasodó ismeretanyag, a hozzájuk készült sokféle információhordozó megnehezítette a pedagógusok tervezőmunkáját. Meg kellett ismerni azokat és megpróbálni beilleszteni didaktikai anyag a látáshoz tananyag-feldolgozás menetébe. E munkához adnak segítséget a szakszerűen összeállított, kísérletileg kipróbált taneszközrendszerek. Falus—Hunyadyné—Takács—Tompa, Tartalmazza a pontosan megfogalmazott célokat, a követelményeket, a javasolt tematikus tervet a tananyag-feldolgozáshoz, óravázlatokat, bibliográfiát a témához, mérőeszközöket a megtanult ismeretek ellenőrzéséhez, a visszacsatoláshoz és a célok megvalósításának legmegfelelőbb taneszközöket, a tanár és a tanulók közös munkájának eszközkészletét.

Az eszközök teljes repertoárjából válogatják a készítő szakemberek minden tartalomhoz, didaktikai feladathoz, módszerhez a legmegfelelőbb taneszközt. A rendszert alkotó eszközök együttes hatékonysága vitathatatlan. Ez az eszköz, a hozzá készített megfelelő programok segítségével, úgy ismertet meg bennünket a nagyvilággal, hogy nem kell semmiféle számítástechnikai előképzettség a használatához, csupán a számítógép kezelésének ismerete szükséges; kiválaszthatjuk egy többszintes menürendszer segítségével a rajta lévő anyagból a bennünket érdeklőt, saját érdeklődésünknek, tudásunknak megfelelő utakon, a nekünk megfelelő mélységekig eljutva haladhatunk az információk között, minden ismeret, információ a neki legmegfelelőbb formában jelenik meg előttünk mámoros látás, rajz, szöveges információ, beszédhang, zene, különféle zajok, álló- vagy mozgókép, animáció, szimuláció, gyakorlati feladatok, teszt stb.

A multimédia képes integrálni valamennyi taneszköz előnyeit. Tisztázni kell a hipertext, illetve hipermédia fogalmát, amely gyakran felbukkan a multimédiaprogramokkal összefüggésben. A hipertext a szöveges információnak olyan szervezési formája, amely a hagyományos, lineáris szerkezetű, szekvenciálisan befogadható struktúrákkal pl.

didaktikai anyag a látáshoz a látásélesség értékelése

A hipermédia ennek a koncepciónak a kiterjesztése a multimédia alapú információs anyagokra. A multimédia oktatási célokra való felhasználása hazánkban is terjed.

didaktikai anyag a látáshoz milyen távolságból mérik a látást

A megfelelően megtervezett multimédiás oktatószoftverek nagy lehetőségeket, új távlatokat kínálnak a tanároknak és a diákoknak.

Didaktikai anyag a látáshoz például a történelem és más társadalomtudományok keretében jól felhasználható, igényes, művelődéstörténeti multimédiaprogram-sorozat, a kilencrészesre tervezett, magyar, angol és német nyelvű Encyclopaedia humana hungarica.

Szentpéteri, —b.

Egyes korszerű programok képesek bevarázsolni a tanterembe a virtuális valóságot, amelyben a szimulációs modellt olyan környezetbe teszi a számítógép, hogy abba magát a személyt is belehelyezi úgy, mintha a létező környezetben lenne.

Úgy érzékeli azt, mintha a valóságos háromdimenziós térben mozogna, minden irányból hallhatók a valóságnak megfelelő hangok, az élőlények mozgása teljesen javítsa a látás rövidlátását otthon, valósághű, és a néző személy beavatkozására a virtuális valóság egésze adekvátan válaszol. Emberközelbe hozza a bennünket körülvevő világot, a legrejtettebb valóságba is tekinthetünk, beavatkozhatunk a segítségével.

A technika fejlődése nem áll meg, s így a médiakutatásnak, a taneszközfejlesztésnek sincsen vége.

didaktikai anyag a látáshoz cseppek és tabletták a látás javítása érdekében

E zárt rendszerű oktatás keretében az irányító központokban megtervezik a képzési programokat, előírják, elkészítik az önálló tanulásra alkalmas tananyagokat programokatfelépítik a tanulási folyamatokat, és folyamatosan vezérlik a távoktatásban részt vevő minden tanuló tanulását. Agria Media, ; Kocsis, A es évek második felében a nemzetközi számítógépes világhálózat, az internet kilépett az egyetemek és tudományos kutatóintézetek szűkebb világából, bekerült az iskolákba, sőt az átlagember számára is elérhető globális információforrássá, korlátlan könyvtárrá vált.

Az didaktikai anyag a látáshoz egyik legfontosabb alapgondolata az információk szabad terjedése. Ennek elősegítésére az információközlés legújabb és leghatékonyabb módszereit alkalmazzák; a ma legnépszerűbb internetszolgáltatás, a World Wide Web WWW a hipermédia elvének egyik első és egyben legismertebb, világszerte elterjedt megvalósulása.

Ezekkel a tényezőkkel, lehetőségekkel számolni kell a jövő iskolájának.

Рубрика: Didaktikai anyagok a látásról

Educatio, Magyarországon a Művelődési és Közoktatási Minisztérium ben indította el a közoktatás országos számítógépes hálózatának kialakítását, ennek része a Sulinet program néven ismert középiskolai internetprojekt. Az ben megjelent Fehér könyv az oktatásról és képzésről című kiadvány az Európai Unió oktatási stratégiáját meghatározó alapdokumentuma. El kell érni, hogy előbb-utóbb a fiatalok megismerkedhessenek a számítógépek világával. Az információs társadalom beköszöntése, amely kezdetben aggodalmat keltett a tanári társadalomban, mára új szükségleteket teremtett az oktatásban és a képzésben, sőt egyre inkább átalakítja a tanítási módszereket.

Emellett elősegíti a tanárok és az oktatási intézmények európai szintű kapcsolatfelvételét.